thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu số 3 luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy


NAN-14-2019

 

Vùng biển

: Nghệ An

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Cửa Hội - Bến Thủy

: Phao số 3

:

 

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°46'55.6"

105°46'07.8"

18°46'52.0"

105°46'14.5"

 

      Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố phao báo hiệu số 3 luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy;

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc: Phao báo hiệu số 3 luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 03/12/2019.

Ghi chú: -  Hải đồ cần cập nhật: VN40014, V14N0014;

Bản dấu đỏLiên kết website