thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Nghệ An

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy


NAN-36-2022

 

Vùng biển

: Nghệ An

Tên luồng

: Cửa Hội - Bến Thủy

        Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy được đo đạc và hoàn thành ngày 17/11/2022;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

1. Đoạn từ phao số 0 đến cặp phao số 3, 4:

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 0.5m (không mét rưỡi).

        Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 0.1m đến 0.4m, tại khu vực bên trái luồng, có chiều dài khoảng 35m, tâm dải cạn cách phao số 2A về phía thượng lưu khoảng 80m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 27m.

2. Đoạn từ cặp phao số 3, 4 đến phao số 8:

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 3.0m (ba mét không).

3. Đoạn từ phao số 8 đến Bến cảng Xuân Hải:

       Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 3.4m (ba mét tư).

4. Đoạn từ Bến cảng Xuân Hải đến phao số 22:

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải có bề rộng thay đổi từ 60m÷50m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 3.1m (ba mét mốt).

        Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 2.5m đến 3.0m, tại khu vực bên phải luồng, từ thượng lưu phao số 13 khoảng 1760m đến thượng lưu phao số 13 khoảng 2220m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 20m.

5. Đoạn từ phao số 22 đến hạ lưu phao số 26 khoảng 200m:

       Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 50m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 2.6m (hai mét sáu).

6. Đoạn từ hạ lưu phao số 26 khoảng 200m đến Bến cảng Bến Thủy:

       Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 50m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 0.5m (không mét rưỡi).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý dải cạn nêu trên./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50014, V14N0014;

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn           

 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website