thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến cảng xăng dầu Hưng Hòa - Nghệ An


NAN-02-2020

 

Vùng biển

: Nghệ An

Tên luồng

: Cửa Hội - Bến Thủy

Căn cứ đơn đề nghị thông báo hàng hải số 55/CV-XDNA ngày 09/01/2020 của Công ty xăng dầu Nghệ An; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến cảng xăng dầu Hưng hòa - Nghệ An (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm:

 

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

I

18°40'14.4"

105°42'57.5"

18°40'10.8"

105°43'04.2"

II

18°40'15.9"

105°43'00.9"

18°40'12.3"

105°43'07.6"

III

18°40'15.5"

105°43'02.0"

18°40'11.9"

105°43'08.7"

IV

18°40'13.3"

105°42'57.1"

18°40'09.7"

105°43'03.8"

 

                                  Độ sâu đạt: -5,9m (âm năm mét chín).

Bản dấu đỏLiên kết website