thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến 10.000DWT cảng xăng dầu DKC


NAN-09-2020

 

Vùng biển

: Nghệ An

Tên luồng

: Luồng vào bến 10.000DWT cảng xăng dầu DKC

Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 02/DKC ngày 04/3/2020 của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến 10.000DWT cảng xăng dầu DKC, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ”như sau:

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên

điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

N14

18°50'16.3"

105°43'17.4"

18°50'12.7"

105°43'24.1"

N15

18°50'16.4"

105°43'11.2"

18°50'12.8"

105°43'17.9"

N16

18°50'14.2"

105°43'11.2"

18°50'10.7"

105°43'17.9"

N21

18°50'14.2"

105°43'17.4"

18°50'10.6"

105°43'24.1"

 

Độ sâu đạt: -8,1m (âm tám mét mốt).

       Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40014, V14N0014;

Bản dấu đỏLiên kết website