thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Lò - Nghệ An


NAN - 39- 2020

          Vùng biển              : Nghệ An

          Tên luồng              : Cửa Lò

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Cửa Lò được hoàn thành ngày 15/12/2020; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

          Độ sâu luồng hàng hải Cửa Lò được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

          1. Luồng tàu:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 100m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -5,7m (âm năm mét bảy).

Lưu ý:  Dải cạn tại phía biên trái luồng từ hạ lưu phao 4 khoảng 150m đến thượng lưu phao 4 khoảng 50m có độ sâu từ  -5,0m đến -5,4m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 23m.

          2. Vùng quay trở tàu trước cảng:

          Trong phạm vi vùng quay trở tàu thiết kế được giới hạn bởi đường tròn đường kính 220m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 18°49'51,3"

 105°42'19,8"

 18°49'47,7"

 105°42'26,5"

 

          Độ sâu đạt: -5,7m (âm năm mét bảy).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

            Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Lò đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng. Tăng cường cảnh giới, đi về bên phải luồng khi đi qua phao báo hiệu N khống chế vị trí tàu Hồng Anh 69 đắm./.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website