thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về tầm hiệu lực ban ngày của hệ thống báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Cửa Lò


NAN-12-2020

Vùng biển         : Nghệ An

Tên luồng         : Cửa Lò

Căn cứ báo cáo số 205/BĐATHHBTB-KTVT ngày 20/3/2020 của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về hệ thống báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Cửa Lò;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tầm hiệu lực ban ngày của hệ thống báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Cửa Lò (với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74) như sau:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Tầm hiệu lực ban ngày (Hải lý)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

I. Phao báo hiệu hàng hải

Phao số 0

18°49'46.7"

105°44'45.4"

18°49'43.1"

105°44'52.1"

1.8

Phao số 1A

18°49'54.8"

105°44'17.9"

18°49'51.2"

105°44'24.7"

1.8

Phao số 2A

18°49'47.7"

105°44'16.9"

18°49'44.1"

105°44'23.6"

1.6

Phao N

18°49'49.7"

105°44'12.8"

18°49'46.1"

105°44'19.5"

1.6

Phao S

18°49'57.5"

105°43'44.4"

18°49'53.9"

105°43'51.1"

1.6

Phao số 1

18°50'00.0"

105°43'19.5"

18°49'56.5"

105°43'26.2"

1.6

Phao số 2

18°49'54.9"

105°43'18.5"

18°49'51.3"

105°43'25.2"

1.6

Phao số 4

18°49'57.5"

105°42'57.5"

18°49'53.9"

105°43'04.3"

1.5

Phao số 6

18°49'54.5"

105°42'37.9"

18°49'50.9"

105°42'44.6"

1.5

Phao số 7

18°50'03.4"

105°42'45.2"

18°49'59.8"

105°42'51.9"

1.6

Phao số 9

18°49'56.3"

105°42'28.9"

18°49'52.7"

105°42'35.7"

1.3

Phao số 9B

18°49'55.1"

105°42'22.5"

18°49'51.5"

105°42'29.2"

1.3

Phao số 11

18°49'51.9"

105°42'12.9"

18°49'48.3"

105°42'19.6"

1.5

II. Đăng tiêu báo hiệu hàng hải

Đăng tiêu 3

18°50'03.8"

105°42'57.6"

18°50'00.2"

105°43'04.3"

5.4

Đăng tiêu 5

18°50'05.7"

105°42'35.8"

18°50'02.1"

105°42'42.5"

5.4

 

        Các đặc tính khác của những báo hiệu hàng hải trên không thay đổi.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN40014, V14N0014;

               + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

Bản dấu đỏLiên kết website