thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về phương tiện thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy năm 2020


NAN-08-2021

 

Vùng biển

: Nghệ An

Tên luồng

: Cửa Hội - Bến Thủy

      Căn cứ văn bản số 238/CVHHNA-PC, 240/CVHHNA-PC và 257/CVHHNA-PC ngày 16/4/2021 của Cảng vụ Hàng hải Nghệ An về việc chấp thuận phương tiện tham gia hoạt động thi công xây dựng trong vùng nước cảng biển;

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về phương tiện thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy năm 2020 như sau:

1. Khu vực thi công: Luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy.

2. Thời gian thi công:

          Từ ngày 18/4/2021.

3. Đặc điểm phương tiện thi công:

STT

Tên phương tiện

Số đăng ký

Loại phương tiện

1

HB 09

HB 09

Tàu hút bụng

2

Phước Hải

LA 06163

Sà lan

3

Quang Huy 26

HP 4410

Sà lan

4

Minh Linh 06

LA 07189

Máy đào gầu dây

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50014, V14N0014;

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website