thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về khu vực nhận chìm chất nạo vét và thiết lập mới phao báo hiệu TC khống chế khu vực nhận chìm chất nạo vét các công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Cửa Lò, Cửa Hội - Bến Thủy năm 2020


NAN-04-2021

 

Vùng biển:

Nghệ An

Tên báo hiệu:

Phao TC

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc thả mới phao báo hiệu TC khống chế khu vc nhn chìm cht no vét các công trình No vét duy tu lung hàng hi Ca Lò, Ca Hi - Bến Thy năm 2020;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực nhận chìm chất nạo vét và thiết lập mới phao báo hiệu TC khống chế khu vực nhận chìm chất nạo vét các công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Cửa Lò, Cửa Hội - Bến Thủy năm 2020 như sau:

1. Khu vc nhn chìm cht no vét:

1.1. Khu vực nhận chìm chất nạo vét công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Cửa Lò năm 2020:

Phạm vi khu vực nhận chìm chất nạo vét được giới hạn bởi 04 điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A1

18°47'18,6"

105°54'06,3"

18°47'15,0"

105°54'13,0"

B1

18°47'18,6"

105°54'24,4"

18°47'15,0"

105°54'31,1"

C1

18°47'02,6"

105°54'24,4"

18°46'59,0"

105°54'31,1"

D1

18°47'02,6"

105°54'06,3"

18°46'59,0"

105°54'13,0"

 

1.2. Khu vực nhận chìm chất nạo vét công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy năm 2020:

Phạm vi khu vực nhận chìm chất nạo vét được giới hạn bởi 04 điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

C

18°47'02,1"

105°54'18,4"

18°46'58,5"

105°54'25,1"

D

18°47'02,2"

105°54'06,3"

18°46'58,6"

105°54'13,0"

E

18°46'45,6"

105°54'18,4"

18°46'42,0"

105°54'25,1"

F

18°46'45,6"

105°54'06,3"

18°46'42,0"

105°54'13,0"

 

2. Thiết lp mi phao báo hiu TC:  

- Vị trí: Phía Tây khu vực nhận chìm chất nạo vét các công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Cửa Lò, Cửa Hội - Bến Thủy năm 2020.

- Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°47'02,6"

105°54'02,9"

18°46'59,0"

105°54'09,6"

 

- Tác dụng: Báo hiệu khu vực nhận chìm chất nạo vét;

a. Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Hình dạng: Hình tháp lưới;

- Màu sắc: Màu vàng;

- Dấu hiệu đỉnh: Một chữ "X" màu vàng;

- Số hiệu: Chữ "TC" màu đỏ;

- Chiều cao toàn bộ: 4,6m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực ban ngày: 1,5 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

b. Đặc tính ánh sáng ban đêm:

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng vàng, chớp nhóm (3+1) chu kỳ 18 giây;

- Phạm vi chiếu sáng: 360°;

- Chiều cao tâm sáng: 3,8m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực nhận chìm chất nạo vét nói trên.

Ghi chú:  Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website