thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về độ sâu luồng tàu, vùng quay tàu và vùng neo đậu tàu Bến phao xăng dầu Nghi Hương - Nghệ An


NAN - 01 - 2020

            Vùng biển                  : Nghệ An

                Căn cứ đơn đề nghị thông báo hàng hải số 55/CV-XDNA ngày 09/01/2020 của Công ty xăng dầu Nghệ An; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật luồng tàu, vùng quay tàu và vùng neo đậu tàu bến phao xăng dầu Nghi Hương - Nghệ An (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

1. Luồng tàu:

Trong phạm vi đáy luồng chạy tàu rộng 100m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -6.3m (âm sáu mét ba) 

2. Vùng quay tàu:

Trong phạm vi vùng quay tàu, bán kính quay trở 140m, tâm có toạ độ :

Tâm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

O

18°48'29.2"

105°44'28.4"

18°48'25.6"

105°44'35.1"

 

độ sâu đạt: -5,8m (âm năm mét tám).

3. Vùng neo đậu tàu:

Trong phạm vi vùng neo đậu tàu được giới hạn bởi các điểm có toạ độ sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

G

18°48'23.4"

105°44'28.4"

18°48'19.8"

105°44'35.1"

H

18°48'27.5"

105°44'34.2"

18°48'23.9"

105°44'40.9"

M

18°48'25.3"

105°44'35.9"

18°48'21.7"

105°44'42.7"

N

18°48'21.2"

105°44'30.1"

18°48'17.6"

105°44'36.8"

 

độ sâu đạt: -6,0m (âm sáu mét).

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50014, VN4N0014;

Bản dấu đỏLiên kết website