thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nam Định

Về việc thiết lập khu neo đậu cho tàu thuyền trong vùng nước cảng biển Nam Định


NĐH - 10 - 2019

Vùng biển             : Nam Định

Tên luồng             : Hải Thịnh

          Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 631/CVHHNĐ-PCTTATANHH ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Cảng vụ Hàng hải Nam Định; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật khu neo đậu cho tàu thuyền trong vùng nước cảng biển Nam Định (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

       Trong phạm vi khu neo đậu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

K1

 19°57'49.5"

 106°13'54.0"

 19°57'45.9"

 106°14'00.7"

K2

 19°58'16.7"

 106°14'23.6"

 19°58'13.1"

 106°14'30.3"

K3

 19°57'55.2"

 106°14'45.6"

 19°57'51.6"

 106°14'52.3"

K4

 19°57'28.0"

 106°14'16.0"

 19°57'24.4"

 106°14'22.6"

         độ sâu đạt: -11,7m (âm mười một mét bảy).

         Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: V150010, V14N0010;

- Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏLiên kết website