thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nam Định

Về việc phương tiện thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Thịnh năm 2019


NĐH - 07 - 2019

Vùng biển                  : Nam Định

Tên luồng                  : Hải Thịnh

             Căn cứ văn bản số 459/CVHHNĐ-PCTTATANHH ngày 24/8/2019 của Cảng vụ Hàng hải Nam Định về việc chấp thuận phương tiện thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Thịnh năm 2019; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về việc phương tiện thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Thịnh năm 2019 như sau:

1. Khu vực thi công: Luồng hàng hải Hải Thịnh.

2. Thời gian thi công dự kiến: Từ ngày 28/8/2019 đến hết ngày 31/10/2019.

3. Đặc điểm phương tiện thi công:

STT

Phương tiện

Số đăng ký

Loại phương tiện

1

LA-06232

LA-06232

Sà lan đặt cẩu

2

TCB 920

LA-06246

Tàu chở bùn đất

3

SG-4145

SG-4145

Tàu chở bùn đất

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

   Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hải Thịnh chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Bản dấu đỏLiên kết website