thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nam Định

Về thông số kỹ thuật đoạn luồng từ phao số 0 đến cặp phao 9, 10 luồng hàng hải Hải Thịnh - Nam Định


NĐH - 02 - 2018

Vùng biển             : Nam Định

Tên luồng             : Hải Thịnh

Đoạn luồng          : Từ phao số 0 đến cặp phao 9, 10

         

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Hải Thịnh được Xí nghiệp khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 24/4/2018; thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Độ sâu đoạn luồng từ phao số 0 đến cặp phao 9, 10   luồng hàng hải Hải Thịnh - Nam Định được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 115m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -2,2m (âm hai mét hai).

Lưu ý:  Dải cạn nằm về phía biên phải luồng với chiều dài khoảng 280m từ thượng lưu phao báo hiệu số 5 khoảng 90m đến hạ lưu phao báo hiệu số 7 khoảng 90m, có độ sâu hạn chế từ -1,6m đến -2,1m, khu vực rộng nhất lấn luồng khoảng 10m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hải Thịnh đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Bản dấu đỏLiên kết website