thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nam Định

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Hải Thịnh - Nam Định


NĐH - 01 - 2021

Vùng biển             : Nam Định

Tên luồng             : Hải Thịnh

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Hải Thịnh được hoàn thành ngày     23/3/2021;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Hải Thịnh - Nam Định (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

1. Đoạn luồng từ phao số 0 đến thượng lưu cặp phao số 1, 2 khoảng 100m:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 115m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt -5,0m (âm năm mét).

2. Đoạn luồng từ thượng lưu cặp phao số 1, 2 khoảng 100m đến cặp phao số 9, 10:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 115m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt -3,4m (âm ba mét tư).

          Lưu ý:  - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -2,8m nằm phía biên trái luồng, từ hạ lưu phao số 4 khoảng 45m đến thượng lưu phao số 4 khoảng 310m. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 35m;

          - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -2,8m nằm phía biên phải luồng, từ thượng lưu phao số 5 khoảng 100m đến thượng lưu phao số 5 khoảng 215m. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 5m.

3. Đoạn luồng từ cặp phao số 9, 10 đến cặp phao số 12, 13:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -3,1m (âm ba mét mốt).

4. Đoạn luồng từ cặp phao số 12, 13 đến nhà máy đóng tàu Thịnh Long:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -3,4m (âm ba mét tư).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

  Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hải Thịnh đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý dải cản nêu trên./.

Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50010, VN4N0010;

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website