thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nam Định

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Hải Thịnh - Nam Định


NĐH - 05 - 2018

Vùng biển                  : Nam Định

Tên luồng                  : Hải Thịnh

         

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Hải Thịnh do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 09/10/2018; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Hải Thịnh (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

            - Đoạn luồng từ phao số 0 đến cặp phao số 9, 10: Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 115m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt:

-2,1m (âm hai mét mốt).

          Lưu ý:  Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -1,3m nằm về phía biên phải luồng, từ thượng lưu phao số 5 khoảng 50m đến hạ lưu phao số 7 khoảng 100m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 20m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

   Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hải Thịnh đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Ghi chú: Hải đồ ảnh hưởng: VN50010, VN4N0010;

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website