thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về việc di dời chướng ngại vật nguy hiểm là sà lan NB-6384 bị chìm tại khu vực đoạn luồng Sông Cấm - luồng hàng hải Hải Phòng và chấm dứt hoạt động báo hiệu hàng hải AIS


HPG-113-2022

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Đoạn luồng

: Sông Cấm

Tên báo hiệu AIS “ảo”

: SHIP WRECK NB-6384

Tọa độ địa lý

:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 20°50'57.9"

 106°45'41.8"

 20°50'54.3"

 106°45'48.6"

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc di dời sà lan NB-6384 bị chìm tại khu vực đoạn luồng Sông Cấm - luồng hàng hải Hải Phòng;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

1. Chướng ngại vật nguy hiểm là sà lan NB-6384 bị chìm tại đoạn luồng Sông Cấm - luồng hàng hải Hải Phòng đã được di dời.

2. Báo hiệu hàng hải AIS "ảo" SHIP WRECK NB-6384 khống chế vị trí sà lan NB-6384 bị chìm đã chấm dứt hoạt động từ ngày 01/12/2022.

Thông báo hàng hải số 319(T)/2022/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 28/11/2022 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực./.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website