thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về vị trí chướng ngại vật nguy hiểm là tàu HD-1620 bị chìm và điều chỉnh vị trí báo hiệu hàng hải AIS


HPG-71-2022

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Đoạn luồng

: Lạch Huyện

Tên báo hiệu AIS “ảo”

: SHIP WRECK HD-1620

Tọa độ địa lý

:

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°41'34.6"

106°59'40.5"

20°41'31.0"

106°59'47.3"

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về vị trí phương tiện HD-1620 bị chìm tại khu vực đoạn luồng Lạch Huyện - luồng hàng hải Hải Phòng;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về vị trí chướng ngại vật nguy hiểm là tàu HD-1620 bị chìm và điều chỉnh vị trí báo hiệu hàng hải AIS "ảo" khống chế vị trí tàu HD-1620 bị chìm tại đoạn luồng Lạch Huyện - luồng hàng hải Hải Phòng như sau:

1. Vị trí tàu HD-1620 bị chìm:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°42'19.9"

106°58'31.2"

20°42'16.3"

106°58'38.0"

 

Vị trí tàu HD-1620 bị chìm nằm ngoài luồng hàng hải, cách biên trái đoạn luồng Lạch Huyện - luồng hàng hải Hải Phòng khoảng 390m và cách phao báo hiệu số 8 đoạn Lạch Huyện khoảng 390m về phía Tây Tây Bắc.

2. Điều chỉnh vị trí báo hiệu hàng hải AIS "ảo" khống chế vị trí tàu HD-1620 bị chìm tại đoạn luồng Lạch Huyện - luồng hàng hải Hải Phòng về vị trí mới có tọa độ như sau:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

SHIP WRECK HD-1620

20°42'19.9"

106°58'31.2"

20°42'16.3"

106°58'38.0"

 

Các đặc tính khác của báo hiệu không thay đổi.

Thông báo hàng hải số 196(T)/2022/TBHH-TCTBDATHHMB ngày 17/9/2022 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực./.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển Hải Phòng tăng cường cảnh giới, tuân thủ đúng hướng dẫn của các cơ quan chức năng khi đi qua khu vực tàu HD-1620 bị chìm nói trên.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử, địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏLiên kết website