thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công và phương tiện thi công nạo vét Cảng 19-9 kho cảng xăng dầu hàng không Đình Vũ


HPG-61-2024      

Vùng biển             : Hải Phòng

Tên luồng             : Hải Phòng

Tên đoạn luồng    : Bạch Đằng

      

       Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 28/2024-NV ngày 07/6/2024 của Công ty Cổ phần 19-9;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công và phương tiện thi công nạo vét Cảng 19-9 kho cảng xăng dầu hàng không Đình Vũ như sau:

1. Khu vực thi công:

       - Khu vực thi công vùng nước trước cầu cảng 19-9 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ: 

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

NV1

20°50'45.2"

106°45'50.7"

20°50'41.6"

106°45'57.5"

NV2

20°50'45.9"

106°45'52.4"

20°50'42.3"

106°45'59.2"

NV3

20°50'49.9"

106°45'47.0"

20°50'46.3"

106°45'53.7"

NV4

20°50'48.0"

106°45'46.7"

20°50'44.4"

106°45'53.5"

 

        - Khu vực thi công hố trung chuyển được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

HT1

20°49'41.6"

106°51'18.4"

20°49'38.0"

106°51'25.2"

HT2

20°49'43.1"

106°51'21.5"

20°49'39.5"

106°51'28.3"

HT3

20°49'40.7"

106°51'22.7"

20°49'37.1"

106°51'29.5"

HT4

20°49'39.3"

106°51'19.7"

20°49'35.7"

106°51'26.4"

 

        2. Thời gian thi công: Từ ngày 07/6/2024 đến ngày 25/6/2024.

        3. Phương tiện tham gia thi công:

STT

Số đăng ký

Loại phương tiện

Ghi chú

1

HP-3308

Tàu đặt cẩu

Thi công tại vùng nước trước bến

2

NĐ-4101

Sà lan

3

HP-5727

Tàu hút

Thi công tại hố trung chuyển

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.   

Bản PDF


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website