thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công nạo vét duy tu khu nước trước cầu cảng Tân Cảng - 189 Hải Phòng


HPG-134-2020

Vùng biển

Tên luồng

Tên đoạn luồng

: Hải Phòng

: Hải Phòng

: Bạch Đằng

 

 

Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 242/TC-189 ngày 23/11/2020 của Công ty Cổ phần Tân Cảng - 189 Hải Phòng; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 2069/CVHHHP-PC ngày 20/11/2020 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công nạo vét khu nước trước cầu cảng Tân Cảng - 189 Hải Phòng như sau:

1. Khu vực thi công:

Khu vực thi công nạo vét được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°50'54,5"

106°45'28,5"

20°50'50,9"

106°45'35,2"

B

20°50'53,0"

106°45'33,8"

20°50'49,4"

106°45'40,6"

C

20°50'53,9"

106°45'35,5"

20°50'50,3"

106°45'42,3"

D

20°50'55,9"

106°45'28,1"

20°50'52,4"

106°45'34,9"

 

    2. Thời gian thi công: Từ ngày 24/11/2020 đến ngày 31/12/2020.

    3. Các phương tiện tham gia thi công:

STT

Tên phương tiện

Số đăng ký

Loại phương tiện

1

Cần cẩu nổi P1

HP 0930

Ponton cẩu

2

Minh Hải 08

HP 4412

Sà lan chở đất

3

Phú Mạnh 09

HP 4017

4

Chấn Nam 18

HP 5727

Tàu hút tại hố trung chuyển

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hải Phòng cần chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn.

Bản dấu đỏLiên kết website