thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hà Tĩnh

Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu S Luồng cảng xuất nhập xăng dầu LPG - Vũng Áng


HTH - 25 - 2019

Vùng biển                  : Hà Tĩnh

Tên luồng                  : Xăng dầu LPG – Vũng Áng

Tên báo hiệu             : S

Tọa độ địa lý             :

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°07'07.6"

 106°24'10.6"

18°07'03.9"

 106°24'17.3"

 

        Căn cứ văn bản số 1121/DKVA-KTAT ngày 10/12/2019 của Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu S luồng cảng xuất nhập xăng dầu LPG - Vũng Áng;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo phao báo hiệu S luồng cảng xuất nhập xăng dầu LPG - Vũng Áng tạm ngừng hoạt động từ ngày 11/12/2019.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn

Bản dấu đỏLiên kết website