thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hà Tĩnh

Về việc phục hồi hoạt động thiết bị đèn trên các phao báo hiệu số 8, 9 luồng hàng hải vào cảng Sơn Dương FORMOSA Hà Tĩnh


HTH - 29 - 2019

Vùng biển                  : Hà Tĩnh

Tên luồng                  : Sơn Dương

Tên báo hiệu             : Phao số 8, 9

Tọa độ địa lý             :

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Phao số 8

18°07'01.2"

106°26'59.2"

18°06'57.5"

106°27'05.9"

Phao số 9

18°06'44.8"

106°26'28.1"

18°06'41.2"

106°26'34.8"

 

        Căn cứ văn bản số 1912163/CV-FHS ngày 19/12/2019 của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải phục hồi hoạt động đèn báo hiệu các phao luồng P8, P9 cảng Sơn Dương;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thiết bị đèn trên các phao báo hiệu số 8, 9 luồng hàng hải vào cảng Sơn Dương FORMOSA Hà Tĩnh đã được phục hồi hoạt động theo các đặc tính đã thông báo hàng hải.

          Thông báo hàng hải số 380/(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 27/11/2019 không còn hiệu lực.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn.Liên kết website