thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hà Tĩnh

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu VA3 luồng chuyên dùng Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1


HTH-15-2022

Vùng biển             : Hà Tĩnh

Tên luồng             : Luồng chuyên dùng Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

Tên báo hiệu        : Phao VA3

Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°06'57.6"

106°23'07.5"

18°06'54.0"

106°23'14.2"

 

        Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 2228/ĐLDKHT-PXNL ngày 17/11/2022 của Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu VA3 luồng chuyên dùng Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

        Thông báo hàng hải số 251(T)/2022/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 14/10/2022 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40015, V14N0015;

Bản dấu đỏLiên kết website