thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hà Tĩnh

Về thông số kỹ thuật vùng đón trả hoa tiêu tại khu vực Vũng Áng – Hà Tĩnh


HTH - 18 - 2021

Vùng biển             : Hà Tĩnh

        Căn cứ bình đồ độ sâu vùng đón trả hoa tiêu khu vực Vũng Áng – Hà Tĩnh do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 13/10/2021;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của vùng đón trả hoa tiêu khu vực Vũng Áng – Hà Tĩnh, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ như sau:

        Trong phạm vi vùng đón trả hoa tiêu được giới hạn bởi ½ đường tròn về phía Nam có bán kính 1,0 hải lý, với tâm là điểm VA-PS có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

VA-PS

18°09'39.1"

106°23'36.1"

18°09'35.5"

106°23'42.8"

 độ sâu đạt: 16.8m (mười sáu mét tám).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ khi ra vào vùng đón trả hoa tiêu trên phải tuân thủ theo sự điều động của Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40015, V14N0015

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn           

 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website