thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hà Tĩnh

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến S3 đến vùng quay tàu cảng Sơn Dương - Hà Tĩnh


HTH - 01 - 2020

Vùng biển                  : Hà Tĩnh

Tên luồng      : Luồng Sơn Dương Hà Tĩnh

          Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 2001007/CV-FHS ngày 04/01/2020 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến S3 đến vùng quay tàu cảng Sơn Dương - Hà Tĩnh (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

          Trong phạm vi vùng nước trước bến S3 đến vùng quay tàu cảng Sơn Dương - Hà Tĩnh được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

VQ1

18°03'26.0"

 106°26'38.3"

 18°03'22.4"

 106°26'45.0"

VQ3

 18°03'34.2"

 106°26'55.5"

 18°03'30.5"

 106°27'02.1"

S2-3

 18°03'18.3"

 106°26'42.4"

 18°03'14.7"

 106°26'49.0"

S3-3

 18°03'26.6"

 106°26'59.5"

 18°03'22.9"

 106°27'06.0"

 

          Độ sâu đạt: -20,2m (âm hai mươi mét hai).

Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN40015, V14N0015;

Bản dấu đỏLiên kết website