thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hà Tĩnh

Về độ sâu tuyến luồng và vùng nước trước cầu cảng cá Cửa Sót - Hà Tĩnh


HTH - 15 - 2021

 

Vùng biển

: Hà Tĩnh

          Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 173/ĐĐN-QLCC ngày 09/9/2021 của Ban quản lý các cảng cá Hà Tĩnh;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo độ sâu tuyến luồng và vùng nước trước cầu cảng cá Cửa Sót - Hà Tĩnh, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ như sau:

1. Tuyến luồng vào cảng cá Cửa Sót

Trong phạm vi tuyến luồng vào cảng cá Cửa Sót có bề rộng 30m độ sâu đạt: 1.0m (một mét không).

2. Vùng nước trước cảng cá Cửa Sót

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

V1

18°27'08.3"

105°55'08.1"

18°27'04.7"

105°55'14.8"

V2

18°27'05.1"

105°54'56.7"

18°27'01.4"

105°55'03.3"

V3

18°27'00.0"

105°54'53.8"

18°26'56.4"

105°55'00.5"

V4

18°27'05.5"

105°55'13.4"

18°27'01.9"

105°55'20.1"

  Độ sâu đạt: 0.2m (không mét hai).

  Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất 0.7m (không mét bảy trên mực nước số “0” Hải đồ), tại khu vực hạ lưu cảng (điểm V1), khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 36m.

Ghi chú:

- Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn           

 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website