thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hà Tĩnh

Về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu Nordana Sophia bị đắm tại khu vực vùng biển Kỳ Anh - Hà Tĩnh


HTH - 22 - 2019

 

Vùng biển

: Hà Tĩnh

 

Căn cứ văn bản số 1107/CVHHHT-PC ngày 28/11/2019 của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh về việc tàu Nordana Sophia bị đắm ở vùng biển Hà Tĩnh;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu Nordana Sophia bị đắm tại vị trí có tọa độ:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°08'01.6"

106°26'33.3"

18°07'58.0"

106°26'40.0"

 

- Vị trí tàu đắm nằm bên phải luồng hàng hải Sơn Dương – Formosa, cách phao báo hiệu số 5 khoảng 700m về phía Tây Tây Bắc và cách đèn biển Mũi Ròn khoảng 1,15 hải lý về phía Đông Bắc.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển Hà Tĩnh tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực tàu đắm nói trên.

Bản dấu đỏLiên kết website