thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hà Tĩnh

Về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu Đức Minh 555 đắm tại khu vực vùng biển Hà Tĩnh


HTH-04-2020

 

Vùng biển

: Hà Tĩnh

Căn cứ văn bản số 284/CVHHHT-PC ngày 05/3/2020 của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh về việc tàu Đức Minh 555 đắm tại khu vực vùng biển Hà Tĩnh;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu Đức Minh 555 đắm tại khu vực vùng biển Hà Tĩnh tại vị trí có tọa độ gần đúng:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°11'57.1"

106°16'19.7"

18°11'53.5"

106°16'26.3"

 

Vị trí tàu đắm nằm gần bờ biển xã Kỳ Phú - Kỳ Anh - Hà Tĩnh, cách bờ biển xã Kỳ Phú khoảng 0,3 hải lý và cách đèn biển Mũi Ròn khoảng 10,2 hải lý về phía Tây Bắc.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển Hà Tĩnh tăng cường cảnh giới và đi cách vị trí tàu đắm nói trên tối thiểu 1,0 hải lý.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN30007, V1300008;

               - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏLiên kết website