thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hà Tĩnh

Về chướng ngại vật nguy hiểm là tàu 18669 bị đắm tại khu vực vùng biển Kỳ Anh - Hà Tĩnh


HTH - 25 - 2019

 

Vùng biển

: Hà Tĩnh

 

Căn cứ kết quả khảo sát vị trí tàu 18669 bị đắm ở vùng biển Hà Tĩnh của Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm là tàu 18669 bị đắm tại vị trí có tọa độ:

Vị

trí

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Mũi

 18°04'09.1"

 106°25'58.2"

 18°04'05.5"

 106°26'04.9"

Lái

 18°04'09.8"

 106°25'58.0"

 18°04'06.2"

 106°26'04.7"

 

- Vị trí tàu đắm nằm bên phải luồng hàng hải Sơn Dương - Formosa Hà Tĩnh, gần chân kè chắn sóng phía Bắc cảng Sơn Dương - Formosa, cách đăng tiêu W2 đầu kè chắn sóng phía Bắc cảng Sơn Dương - Formosa khoảng 870m về phía Tây Nam;

- Điểm nhô cao nhất của tàu đắm có cao độ - 1,4m (so với số “0” Hải đồ).

Thông báo hàng hải này thay thế thông báo hàng hải số: 401(P)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 07 tháng 12 năm 2019.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển Hà Tĩnh tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực tàu đắm nói trên.

Bản dấu đỏLiên kết website