thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Đà Nẵng

Về việc tạm dừng hoạt động khảo sát địa chấn 3D tại Lô 116, thềm lục địa Việt Nam


DNG -03- 2021

Vùng biển

: Thềm lục địa Việt Nam

 

        Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số EVN.O.047/NTTV.LD.2021 ngày 09/02/2021 của Văn phòng điều hành ENI Việt Nam B.V tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lô 116;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tàu POLARCUS ASIMA khảo sát địa chấn 3D tại Lô 116, thềm lục địa Việt Nam trong phạm vi giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

 

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

1

16°53'21,47"

108°29'00,91"

16°53'17,79"

108°29'07,52"

2

16°51'49,64"

108°21'14,53"

16°51'45,96"

108°21'21,14"

3

16°46'53,05"

108°21'46,36"

16°46'49,37"

108°21'52,97"

4

16°44'38,59"

108°20'08,89"

16°44'34,91"

108°20'15,50"

5

16°39'11,59"

108°26'02,42"

16°39'07,90"

108°26'09,02"

6

16°29'03,47"

108°29'41,27"

16°28'59,78"

108°29'47,87"

7

16°22'07,77"

108°36'17,30"

16°22'04,08"

108°36'23,89"

8

16°24'55,63"

108°39'35,76"

16°24'51,94"

108°39'42,35"

9

16°22'07,00"

108°49'04,55"

16°22'03,30"

108°49'11,14"

10

16°31'11,28"

108°58'42,37"

16°31'07,58"

108°58'48,96"

11

16°47'24,67"

108°43'16,36"

16°47'20,98"

108°43'22,96"

        Đã tạm dừng hoạt động khảo sát từ ngày 09/02/2021.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website