thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Đà Nẵng

Về việc phục hồi hoạt động và điều chỉnh vị trí phao ĐN báo hiệu vị trí đá ngầm luồng hàng hải Đà Nẵng


DNG-04-2020

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Đà Nẵng

: Đà Nẵng

: Phao ĐN

:

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°09'42.0"

108°14'31.7"

16°09'38.3"

108°14'38.3"

 

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc khắc phục sự cố phao ĐN báo hiệu vị trí đá ngầm luồng hàng hải Đà Nẵng;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo phao ĐN báo hiệu vị trí đá ngầm luồng hàng hải Đà Nẵng đã được phục hồi hoạt động và điều chỉnh đến vị trí thiết kế mới có tọa độ như sau:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°09'43.7"

108°14'31.7"

16°09'40.0"

108°14'38.3"

 

Các đặc tính khác của phao ĐN báo hiệu vị trí đá ngầm luồng hàng hải Đà Nẵng không thay đổi.

Thông báo hàng hải số 45(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 19/02/2020 không còn hiệu lực.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50021, V14S0021;

               + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

Bản dấu đỏLiên kết website