thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Đà Nẵng

Về việc phục hồi hoạt động phao ĐN báo hiệu vị trí bãi đá ngầm luồng hàng hải Đà Nẵng


DNG-03-2019

 

Vùng biển

Tên luồng

: Đà Nẵng

: Đà Nẵng

Tên báo hiệu

: Phao ĐN

Tọa độ địa lý:

 

 

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°09'42.0"

108°14'31.7"

16°09'38.3"

108°14'38.3"

 

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao ĐN báo hiệu vị trí bãi đá ngầm luồng hàng hải Đà Nẵng đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 24(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 27/01/2019 không còn hiệu lực.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn

Bản dấu đỏ

 Liên kết website