thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Đà Nẵng

Về việc chấm dứt hoạt động 04 phao báo hiệu khống chế khu vực neo đậu tàu sân bay Mỹ USS THEODORE ROOSEVELT tại vịnh Đà Nẵng


DNG-06-2020

Vùng biển

Tên báo hiệu

: Đà Nẵng

: Phao X1, X2, X3, X4

 

         Tọa độ địa lý:

Tên phao

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

X1

16°09'36.7"

108°12'20.4"

16°09'33.0"

108°12'27.0"

X2

16°10'03.7"

108°11'47.4"

16°10'00.0"

108°11'54.0"

X3

16°09'31.7"

108°11'24.4"

16°09'28.0"

108°11'31.0"

X4

16°09'12.7"

108°12'00.4"

16°09'09.0"

108°12'07.0"

 

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về việc thu hồi 04 phao báo hiệu khống chế khu vực neo đậu tàu sân bay Mỹ USS THEODORE ROOSEVELT tại vịnh Đà Nẵng ;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao X1, X2, X3, X4 báo hiệu khống chế khu vực neo đậu tàu sân bay Mỹ USS THEODORE ROOSEVELT tại vịnh Đà Nẵng chấm dứt hoạt động từ ngày 12/3/2020.

Thông báo hàng hải số 70(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 4/3/2020 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏLiên kết website