thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Đà Nẵng

Về thông số kỹ thuật của bến phao neo tàu cảng Mỹ Khê - Đà Nẵng


DNG - 06- 2019

Vùng biển

: Đà Nẵng

        Căn cứ công văn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 416/PLXKV5 ngày 13/6/2019 của Công ty Xăng dầu khu vực V - TNHH MTV;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của bến phao neo tàu cảng Mỹ Khê - Đà Nẵng như sau:

        Trong phạm vi bến phao neo tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

16°04'16.7"

108°15'23.8"

16°04'13.0"

108°15'30.4"

B

16°04'20.7"

108°15'22.3"

16°04'17.0"

108°15'28.9"

C

16°04'23.8"

108°15'30.9"

16°04'20.1"

108°15'37.5"

D

16°04'19.8"

108°15'32.5"

16°04'16.2"

108°15'39.1"

 

        Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 KHz tính đến mực nước số "0 hải đồ" đạt: -11,3m (âm mười một mét ba).

Ghi chú: - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn;

               - Hải đồ cần cập nhật: VN50021, V1S00021.

Bản dấu đỏLiên kết website