thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Đà Nẵng

Về tầm hiệu lực ban ngày của hệ thống báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Đà Nẵng


DNG-07-2020

Vùng biển         : Đà Nẵng

Tên luồng         : Đà Nẵng

Căn cứ báo cáo số 137/CTBĐATHHTB-KTKT ngày 20/3/2020 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về hệ thống báo hiệu hàng hải luồng hàng hải  Đà Nẵng;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tầm hiệu lực ban ngày của hệ thống báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Đà Nẵng (với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74) như sau:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Tầm hiệu lực ban ngày (Hải lý)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

I. Phao báo hiệu hàng hải

Phao số 0

16°10'03.7"

108°10'53.4"

16°10'00.0"

108°11'00.0"

1.8

Phao số 1

16°07'00.2"

108°12'37.2"

16°06'56.5"

108°12'43.8"

1.5

Phao số 2

16°07'23.2"

108°12'22.8"

16°07'19.5"

108°12'29.4"

1.5

Phao số 3

16°06'56.1"

108°12'51.3"

16°06'52.4"

108°12'57.9"

1.5

Phao số 4

16°06'58.4"

108°12'57.0"

16°06'54.7"

108°13'03.6"

1.5

Phao số 5

16°06'53.2"

108°12'57.8"

16°06'49.5"

108°13'04.3"

1.5

Phao số 6

16°06'59.7"

108°13'35.4"

16°06'56.0"

108°13'42.0"

1.5

Phao số 7

16°06'51.9"

108°13'04.5"

16°06'48.2"

108°13'11.1"

1.5

Phao số 9

16°06'54.0"

108°13'25.8"

16°06'50.4"

108°13'32.4"

1.5

Phao số 11

16°06'50.9"

108°13'41.7"

16°06'47.3"

108°13'48.3"

1.5

Phao số 13

16°06'41.9"

108°13'57.4"

16°06'38.2"

108°14'04.0"

1.5

Phao số 15

16°06'33.9"

108°14'08.6"

16°06'30.2"

108°14'15.2"

1.5

Phao số 17

16°06'25.2"

108°14'15.4"

16°06'21.5"

108°14'22.0"

1.5

Phao ĐN

16°09'43.7"

108°14'31.7"

16°09'40.0"

108°14'38.3"

1.5

Phao W

16°06'43.1"

108°14'08.5"

16°06'39.5"

108°14'15.1"

1.5

Phao N

16°06'55.9"

108°12'48.1"

16°06'52.2"

108°12'54.7"

1.5

II. Đăng tiêu báo hiệu hàng hải

Đăng tiêu kè Tiên Sa

16°07'25.3"

108°12'26.0"

16°07'21.6"

108°12'32.6"

4.5

 

        Các đặc tính khác của những báo hiệu hàng hải trên không thay đổi.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50021, V14S0021;

               + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

Bản dấu đỏLiên kết website