thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Đà Nẵng

Về độ sâu vùng nước trước bến 2, 3, 4, 7A, 7B - Bến cảng Tiên Sa Đà Nẵng


DNG - 09 - 2019

Vùng biển

: Đà Nẵng

Tên luồng

: Đà Nẵng

          Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 972/CĐN-KTCT ngày 23/9/2019 của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về độ sâu vùng nước trước bến 2, 3, 4, 7A, 7B - Bến cảng Tiên Sa Đà Nẵng (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

1. Vùng nước trước bến 2:

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A2

 16°07'11.9"

 108°12'40.8"

 16°07'08.2"

 108°12'47.3"

D1

 16°07'15.5"

 108°12'45.5"

 16°07'11.8"

 108°12'52.1"

D2

 16°07'14.3"

 108°12'46.5"

 16°07'10.6"

 108°12'53.1"

B2

 16°07'10.7"

 108°12'41.7"

 16°07'07.0"

 108°12'48.2"

 

        Độ sâu đạt -9,5m (âm chín mét rưỡi).

2. Vùng nước trước bến 3:

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A3

 16°07'11.1"

 108°12'42.2"

 16°07'07.4"

 108°12'48.8"

B3

 16°07'10.0"

 108°12'43.1"

 16°07'06.4"

 108°12'49.7"

D3

 16°07'13.3"

 108°12'47.4"

 16°07'09.6"

 108°12'54.0"

D2

 16°07'14.3"

 108°12'46.5"

 16°07'10.6"

 108°12'53.1"

 

        Độ sâu đạt -9,7m (âm chín mét bảy).

        Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -8,4m, nằm dọc theo tuyến mép bến. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 3m.

3. Vùng nước trước bến 4:

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A4

 16°07'09.2"

 108°12'43.9"

 16°07'05.5"

 108°12'50.4"

B4

 16°07'08.1"

 108°12'44.8"

 16°07'04.4"

 108°12'51.3"

D5

 16°07'11.3"

 108°12'48.8"

 16°07'07.6"

 108°12'55.4"

D4

 16°07'12.3"

 108°12'48.0"

 16°07'08.6"

 108°12'54.5"

 

        Độ sâu đạt -10,0m (âm mười mét).

        Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -9,6m, nằm dọc theo tuyến mép bến, kéo dài từ điểm D4 đến khoảng giữa bến. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 3m.

4. Vùng nước trước bến 7A:

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

C2

 16°07'16.0"

 108°12'46.3"

 16°07'12.4"

 108°12'52.8"

C3

 16°07'13.8"

 108°12'48.1"

 16°07'10.2"

 108°12'54.7"

D3

 16°07'13.3"

 108°12'47.4"

 16°07'09.6"

 108°12'54.0"

D1

 16°07'15.5"

 108°12'45.5"

 16°07'11.8"

 108°12'52.1"

 

        Độ sâu đạt -4,1m (âm bốn mét mốt).

5. Vùng nước trước bến 7B:

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

C4

 16°07'13.0"

 108°12'48.8"

 16°07'09.3"

 108°12'55.4"

C5

 16°07'11.3"

 108°12'50.2"

 16°07'07.6"

 108°12'56.8"

D6

 16°07'10.6"

 108°12'49.4"

 16°07'06.9"

 108°12'55.9"

D4

 16°07'12.3"

 108°12'48.0"

 16°07'08.6"

 108°12'54.5"

 

        Độ sâu đạt -3,1m (âm ba mét mốt).

        Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -2,3m, tại khu vực điểm C5. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 4m.   

            Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50021, V14S0021;

Bản dấu đỏLiên kết website