thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Đà Nẵng

Bổ sung phương tiện thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Đà Nẵng năm 2021


DNG - 19 - 2022

Vùng biển

: Đà Nẵng

Tên luồng

: Đà Nẵng

        Căn cứ văn bản số 741/TB-CVHHĐN ngày 25/11/2022 của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng về việc bổ sung phương tiện thực hiện hoạt động thi công nạo vét và vận chuyển chất nạo vét đi nhận chìm;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về việc bổ sung phương tiện thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Đà Nẵng năm 2021 như sau:

1. Phương tiện thi công

TT

Tên phương tiện

Hô hiệu

Loại phương tiện

1

HB-09

3WBP9

Tàu hút bụng

 

2. Thời gian thi công: Từ  ngày 25/11/2022.

3. Khu vực thi công

        Phạm vi khu vực thi công và nhận chìm chất nạo vét tham khảo thông báo hàng hải số 238(T)/2022/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 05/10/2022 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện thuỷ hành hải trên tuyến luồng hàng hải Đà Nẵng và vùng biển Đà Nẵng tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật VN50021, V14S0021;


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website