thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Phòng nghiệp vụ

PHÒNG THÔNG TIN


Phó trưởng phòng - Quyền Trưởng phòng     : Ông Lê Đình Nam

Điện thoại                 : 0225.3.550.772
I- CHỨC NĂNG

Tổ chức mạng lưới thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt từ các trạm đèn, trạm luồng, trên các phương tiện tàu tới Trung tâm giúp Lãnh đạo Công ty chỉ đạo, điều hành sản xuất được kịp thời nhanh chóng.

II- NHIỆM VỤ:

1- Quản lý điều hành mọi hoạt động của Trạm thông tin trung tâm để duy trì thông tin liên lạc suốt 24/24 giờ trong mọi tình huống.

2- Kiểm tra theo dõi mọi hoạt động của mạng lưới thông tin vô tuyến điện của Công ty quản lý.

3- Tham mưu đề đạt các yêu cầu cần thiết về hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến điện cho Lãnh đạo Công ty.

4- Thực hiện các thủ tục về pháp lý theo quy định của Nhà nước, quốc tế liên quan đến hoạt động hệ thống thông tin liên lạc của Công ty.

5- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp, phương pháp sửa chữa khắc phục sự cố mạng lưới thông tin liên lạc của Công ty để đảm bảo hệ thống thông tin hoạt động tốt.

6- Cùng phối hợp với các Đài thông tin Duyên hải - khí tượng thủy văn để nhận tin tức liên quan đến Công ty (tìm kiếm cứu nạn, thời tiết trong vùng mưa bão).

7- Thực hiện tốt công tác bảo mật thông tin nội bộ.

III- QUYỀN HẠN:

Được phép xử lý các trường hợp vi phạm quy định về quản lý thiết bị thông tin và sử dụng sai tần số vô tuyến điện đã được Nhà nước và Công ty cho phép, đồng thời báo cáo ngay với Lãnh đạo Công ty BĐATHH miền Bắc.

IV- MỐI QUAN HỆ:

- Với các cơ quan hữu quan và địa phương để thực hiện các công việc có liên quan đến chức năng nhiệm vụ được giao.

- Với các phòng, trạm và các đơn vị thành viên của Công ty phối hợp để giải quyết công việc theo chức năng và nhiệm vụ của trạm.

 

Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website