thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Phòng nghiệp vụ

PHÒNG KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN


Trưởng phòng        : Ông Nguyễn Giang Lam

Phó trưởng phòng  : Ông Trần Công Long         

Phó trưởng phòng  : Ông Nguyễn Hải Sơn          

Điện thoại               : 0225.3.550.115

I- CHỨC NĂNG:

Tham mưu cho Tổng giám đốc Công ty BĐATHH miền Bắc về lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, điện , điện tử, động lực... (gọi tắt là lĩnh vực cơ điện) của Công ty.

II- NHIỆM VỤ:

1- Lập hồ sơ thiết kế dự toán, theo dõi giám sát các công trình, sản phẩm thuộc lĩnh vực cơ điện của Công ty, thẩm định các hồ sơ thiết kế kỹ thuật theo phân cấp.

2- Lập thủ tục chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án: Đầu tư mới, mở rộng sản xuất, cải tạo nâng cấp hoặc chế tạo mới các sản phẩm thuộc lĩnh vực cơ điện của Công ty.

3- Quản lý kỹ thuật đối với các công trình, sản phẩm gia công chế tạo mới, sửa chữa thuộc lĩnh vực cơ điện của Công ty.

4- Giám sát quyền tác giả việc gia công chế tạo các công trình, sản phẩm cơ điện do phòng thiết kế. Giám sát chủ đầu tư các công trình, sản phẩm cơ điện theo phân cấp.

5- Tham gia hội đồng và cử các chuyên viên theo từng lĩnh vực phối hợp, giám sát thực hiện việc thanh lý các loại tài sản thuộc lĩnh vực cơ điện theo nhiệm vụ và quyền hạn. Tham gia công tác an toàn lao động trong lĩnh vực cơ điện.

6- Soạn thảo các văn bản đối ngoại, dịch thuật các tài liệu chuyên ngành trong lĩnh vực cơ điện.

7- Nghiên cứu biên soạn các văn bản quản lý, các tài liệu nghiệp vụ đào tạo thuộc lĩnh vực cơ điện theo phân cấp.

8- Thường trực công tác sáng kiến, cải tiến, nghiên cứu các đề tài khoa học- công nghệ đưa tiến bộ kỹ thuật hiện đại hoá ngành BĐATHH .

9- KCS các công trình và sản phẩm cơ điện.

10- Hướng dẫn đào tạo nâng cao và nâng bậc cho công nhân thuộc lĩnh vực cơ điện.

11- Tổ chức thực hiện và quản lý công tác đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm phương tiện thủy, bộ, các trang thiết bị theo quy định.

III- QUYỀN HẠN:

- Có quyền đình chỉ việc gia công, sản xuất, lắp đặt các sản phẩm không đạt yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, mất an toàn cho người sản xuất và người sử dụng, đồng thời báo cáo ngay với lãnh đạo Công ty BĐATHH miền Bắc .

- Có quyền từ chối nghiệm thu các công trình, sản phẩm không đảm bảo chất lượng.

- Tổ chức kiểm tra công tác kỹ thuật đối với hoạt động sản xuất lĩnh vực cơ điện.

IV- MỐI QUAN HỆ:

- Đối với các Ban của Cục Hàng  hải Việt Nam để thực hiện các yêu cầu theo chuyên môn nghiệp vụ được giao.

- Đối với các phòng, trạm và đơn vị thành viên của Công ty phối hợp để giải quyết công việc theo chức năng nhiệm vụ của phòng.

 


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website