thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Phòng nghiệp vụ

PHÒNG BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI


Trưởng phòng         :Ông Trịnh Xuân Nhị

Phó trưởng phòng  : Ông Nguyễn Duy Thắng

                                  : Ông Trần Lưu Khanh                    

Điện thoại                 : 0225.3.550.685

I- CHỨC NĂNG:

Tham mưu cho Tổng giám đốc Công ty BĐATHH miền Bắc về lĩnh vực kỹ thuật xây dựng công trình và bảo đảm an toàn hàng hải của Công ty.

II- NHIỆM VỤ:

1- Lập đề cương dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế dự toán các công trình hàng hải: Đèn biển, phao, tiêu, nạo vét, điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải, chỉnh trị luồng, cơ sở kết cấu hạ tầng bảo đảm hàng hải được giao trong phạm vi phân cấp.

2- Tư vấn thiết kế các công trình hàng hải.

3- Lập đề cương kỹ thuật, theo dõi giám sát công tác khảo sát.

4- Quản lý kỹ thuật đối với các báo hiệu hàng hải và luồng tàu biển quốc gia; các kết cấu hạ tầng cơ sở của Công ty.

5- Lập đề cương khảo sát, dự toán theo dõi giám sát và thường trực việc thanh thải chướng ngại vật trên luồng, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ môi trường biển. Thường trực công tác phòng chống bão lụt.

6- Giám sát quyền tác giả việc thi công các công trình hàng hải do phòng thiết kế. Giám sát chủ đầu tư các công trình hàng hải theo phân cấp.

7- Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật và soạn thảo văn bản để công bố thông báo hàng hải trong phạm vi được phân cấp.

8- Thường trực công tác quan hệ quốc tế, soạn thảo văn bản đối ngoại, dịch các tài liệu chuyên ngành bảo đảm an toàn hàng hải và các tài liệu khác có liên quan (nước ngoài) để phục vụ công tác bảo đảm hàng hải.

9- Nghiên cứu biên soạn các văn bản quản lý về công tác bảo đảm an toàn hàng hải, các sách chỉ dẫn phục vụ người đi biển. Nghiên cứu biên soạn các tài liệu nghiệp vụ đào tạo công nhân kỹ thuật chuyên ngành xây dựng, bảo đảm an toàn hàng hải. Tham gia nghiên cứu các tiến bộ kỹ thuật của các nước tiên tiến trên thế giới để ứng dụng vào công tác bảo đảm an toàn hàng hải.

10- Thực hiện công tác pháp chế an toàn hàng hải.

11- KCS các công trình và sản phẩm khảo sát, báo hiệu hàng hải, xây dựng công trình.

12- Hướng dẫn đào tạo nâng cao và nâng bậc cho công nhân vận hành báo hiệu hàng hải, công nhân xây dựng và công nhân khảo sát.

II- QUYỀN HẠN:

-  Cử cán bộ giám sát kỹ thuật thi công các công trình, sản phẩm theo quy định.

- Có quyền đình chỉ việc thi công, lắp đặt hệ thống báo hiệu hàng hải trái với Quyết định về  báo hiệu hàng hải, các công trình thuộc cơ sở hạ tầng bảo đảm an toàn hàng hải có nguy cơ dẫn đến mất an toàn cho người sản xuất và sử dụng, đồng thời báo cáo ngay với lãnh đạo Công ty BĐATHH miền Bắc.

- Có quyền từ chối nghiệm thu các công trình, sản phẩm không đảm bảo chất lượng.

- Tổ chức kiểm tra kỹ thuật đối với hoạt động của các báo hiệu hàng hải, khảo sát thông báo hàng hải và xây dựng công trình hàng hải.

IV- MỐI QUAN HỆ:

- Đối với các Ban của Cục Hàng hải Việt Nam để thực hiện các yêu cầu theo chuyên môn nghiệp vụ được giao.

- Đối với các phòng, trạm và đơn vị thành viên của Công ty phối hợp để giải quyết công việc theo chức năng nhiệm vụ của phòng.

 


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website