thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Đơn vị thành viên

CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VI


Địa chỉ: Số 41 Đường Đinh Công Trứ, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty: Ông Đào Mạnh Hà           
Phó giám đốc: Bà Nguyễn Thị Hương
Điện thoại: 0238.3.552305; 0238.3.520309
Fax: 0238.3.520311.
I- HÌNH THỨC TỔ CHỨC:

1. Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải  khu vực VI là đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đồng thời chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền ở địa phương trong phạm vi hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Công ty có tư cách pháp nhân hoạt động theo sự ủy quyền và phân cấp của Tổng giám đốc Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, có con dấu riêng, là đơn vị hạch toán độc lập, được mở tài khoản tại Ngân hàng.

3. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

4. Tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong Công ty hoạt động theo Điều lệ của tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội phù hợp với Hiến pháp và pháp luật.

II- NHIỆM VỤ:

1. Cung cấp dịch vụ dẫn dắt tàu biển ra, vào cảng
2. Hỗ trợ, lai dắt tàu biển ra vào cảng.
 
 
 

 


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website