thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Đơn vị thành viên

CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC IV


Địa chỉ                        : Số 30 đường Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Chủ tịch công ty         Ông Trần Thanh Nhung

Giám đốc                    Ông Bùi Việt Hùng

Phó giám đốc             : Ông Đinh Xuân Vũ

Điện thoại                   : 0236.3.893811

Fax                             : 0236 3.887811

I- HÌNH THỨC TỔ CHỨC:

1. Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải  khu vực IV là đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đồng thời chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền ở địa phương trong phạm vi hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Công ty có tư cách pháp nhân hoạt động theo sự ủy quyền và phân cấp của Tổng giám đốc Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, có con dấu riêng, là đơn vị hạch toán độc lập, được mở tài khoản tại Ngân hàng.

3. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

4. Tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong Công ty hoạt động theo Điều lệ của tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội phù hợp với Hiến pháp và pháp luật.

II- NHIỆM VỤ:

1. Cung cấp dịch vụ dẫn dắt tàu biển trong và ngoài nước ra vào cảng, di chuyển trong các cảng biển thuộc phạm vi trách nhiệm được giao từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

2. Hỗ trợ và lai dắt tàu biển ra, vào cảng.
3. Dịch vụ đại lý tàu biển và đưa đón thuyền viên.
4. Cho thuê văn phòng.
 
 

 


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website