thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Đơn vị thành viên

CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC III


Địa chỉ                         : Số 41 - Lê Thánh Tông thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty: Ông Nguyễn Minh Châu

Phó giám đốc             : Ông Đinh Văn Phái

Phó giám đốc             : Bà Phạm Thị Suối Mây

Điện thoại                   : 0203.3.825386

Fax                             : 0203.3.826655

I- HÌNH THỨC TỔ CHỨC:

1. Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải  khu vực III là đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đồng thời chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền ở địa phương trong phạm vi hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Công ty có tư cách pháp nhân hoạt động theo sự ủy quyền và phân cấp của Tổng giám đốc Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, có con dấu riêng, là đơn vị hạch toán độc lập, được mở tài khoản tại Ngân hàng.

3. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

4. Tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong Công ty hoạt động theo Điều lệ của tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội phù hợp với Hiến pháp và pháp luật.

II- NHIỆM VỤ:

1. Cung cấp dịch vụ dẫn dắt tàu biển ra vào cảng, khu neo đậu, chuyển tải thuộc khu vực Quảng Ninh

2. Dịch vụ lai dắt, hỗ trợ tàu biển ra vào cảng;

3. Kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ

 

 


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website