thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Đơn vị thành viên

CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC II


Địa chỉ                         : Số 4 - Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc      : Ông Nguyễn Tiến Dũng

Phó giám đốc                                       : Ông Nguyễn Hồng Hải

                                                               : Ông Trần Minh Tuấn

Điện thoại                                              : 0225.3.552943

Fax                                                         : 0225.3.652300

I- HÌNH THỨC TỔ CHỨC:

1. Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải  khu vực II là đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đồng thời chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền ở địa phương trong phạm vi hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Công ty có tư cách pháp nhân hoạt động theo sự ủy quyền và phân cấp của Tổng giám đốc Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, có con dấu riêng, là đơn vị hạch toán độc lập, được mở tài khoản tại Ngân hàng.

3. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

4. Tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong Công ty hoạt động theo Điều lệ của tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội phù hợp với Hiến pháp và pháp luật.

II- NHIỆM VỤ:

1. Cung cấp dịch vụ dẫn tàu biển ra vào các cảng, khu neo đậu tàu, khu chuyển tải; Hỗ trợ, lai dắt tàu biển và các phương tiện nổi.

2. Hoạt động môi giới thuê tàu biển; dịch vụ đại lý tàu biển.

3. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. (Cho thuê thiết bị vận tải đường bộ, cho thuê thiết bị vận tải đường thuỷ không kèm người điều khiển).

4. Đào tạo nghề - Huấn luyện hoa tiêu hàng hải.
 

 


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website