thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Ban lãnh đạo

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


a. Phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Công tác vận hành, bảo trì luồng hàng hải công cộng, bao gồm các sản phẩm: quản lý vận hành báo hiệu dẫn luồng, tiếp tế trạm quản lý luồng hàng hải;

- Công tác đột xuất bảo đảm an toàn hàng hải;

- Công tác nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng;

- Công tác sửa chữa thường xuyên công trình;

- Công tác khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, truyền thông;

- Theo dõi và đề xuất tham gia các hoạt động của Hiệp hội quốc tế về cơ sở hạ tầng vận tải đường thủy (PIANC); Hiệp hội các cơ quan quản lý báo hiệu hàng hải và hải đăng quốc tế (IALA);

- Phụ trách trang thông tin điện tử của Tổng công ty;

- Các nhiệm vụ khác khi được Tổng giám đốc phân công.

b. Kiêm các chức danh:

- Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng công ty;

- Chủ tịch Hội đồng xây dựng thang lương, bảng lương và phụ cấp lương tại Tổng công ty;

- Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cải tiến kỹ thuật Tổng công ty.


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website