thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công tác đoàn

Đoàn thanh niên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc tham gia chương trình “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và ngày chạy olympic vì sức khoẻ toàn dân thành phố Hải Phòng năm 2021”


Sáng ngày 21/3/2021, Đoàn thanh niên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc tham gia chương trình “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và ngày chạy olympic vì sức khoẻ toàn dân thành phố Hải Phòng năm 2021” và rất vinh dự được nhận cờ đơn vị thi đua xuất sắc.Liên kết website