•    Tin tức

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tuyển dụng lao động CM-NV đợt I năm 2017


Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tuyển dụng lao động CM-NV đơt năm 2017 như sau

STT Đơn vị Vị trí làm việc Chỉ tiêu Nơi làm việc Ghi chú
1 Phòng Kinh tế Kế Hoạch Chuyên viên 01 Thành phố Hải Phòng  
2 Ban Quản lý dự án BĐATHH miền Bắc Chuyên viên TCKT 01 Thành phố Hải Phòng  
3 Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ Chuyên viên Phòng TCKT 01 Thành phố Vinh  

Chi tiết xem tại đâyLiên kết website