thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Tin tức

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo kết quả tuyển dụng lao động CM-NV đợt I năm 2017


Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo kết quả tuyển dụng lao động CM-NV đợt I năm 2017

  • Trúng tuyển vào vị trí Chuyên viên phòng Kinh tế kế hoạch

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Nguyễn Vũ Thắng

Nam

14/4/1989

Cử nhân Kinh tế và Tài chính

  • Trúng tuyển vào vị trí Chuyên viên Tài chính kế toán Ban Quản lý dự án BĐATHH miền Bắc

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Đào Thị Phương Thảo

Nữ

12/7/1993

Cử nhân Kế toán

  • Trúng tuyển vào vị trí Chuyên viên phòng Tài chính kế toán Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Đào Thị Thương Thương

Nữ

6/9/1994

Cử nhân Kế toán

Chi tiết xem tại đâyLiên kết website