thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Tin tức

Thông báo tuyển dụng lao động đợt I năm 2017 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc


Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tuyển dụng lao động đợt I năm 2017 như sau

STT Đơn vị Vị trí làm việc Chỉ tiêu Nơi làm việc Ghi chú
1 Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đồng Bắc Bộ Công nhân quản lý và khai thác đèn biển trên các đảo 03 Trạm quản lý báo hiệu hàng hải thuộc Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đồng Bắc Bộ  
2 Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ Công nhân quản lý và khai thác đèn biển trên các đảo 02 Trạm quản lý báo hiệu hàng hải thuộc Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ  
3 Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ Công nhân quản lý và khai thác đèn biển trên các đảo 03 Trạm quản lý báo hiệu hàng hải thuộc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ  

Chi tiết xem tại đâyLiên kết website