•    Tin tức

Thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2017 tại Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc


Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2017 như sau:

STT Đơn vị  Vị trí làm việc Chỉ tiêu Nơi làm việc
1 Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ Công nhân Quản lý và khai thác đèn biển trên các đảo và cửa biển 2 Trạm Quản lý BHHH thuộc Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ 
Công nhân gõ rỉ các phương tiện vận tải thủy 2 Tổ trang trí phao
Công nhân Lái xe tải 1 Tổ sửa chữa cơ khí
2 Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ Công nhân Quản lý và khai thác đèn biển trên các đảo và cửa biển 1 Trạm Quản lý BHHH thuộc Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ
3 Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ Công nhân Quản lý và khai thác đèn biển trên các đảo và cửa biển 1 Trạm Quản lý BHHH thuộc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ
Nhân viên phục vụ 1 Tổ phục vụ
4 Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc Công nhân khảo sát, kiểm tra, thông báo luồng, cửa sông, cửa biển 1 Tổ khảo sát

Chi tiết xem tại đây


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-031.3550 517

Fax: +84-031.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website