thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Tin tức

Thông báo tuyển dụng lao động CM-NV đợt I năm 2020 tại Tổng công ty BĐATHH miền Bắc


TT Đơn vị Vị trí việc làm Chỉ tiêu Nơi làm việc Ghi chú
1 Khối Văn phòng Tổng công ty Chuyên viên phòng Kỹ thuật cơ điện 2 Thành phố Hải Phòng  
Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ - lao động 1
2 Ban Quản lý dự án BĐATHH miền Bắc Chuyên viên phòng Kỹ thuật cơ điện 1 Thành phố Hải Phòng  
Chuyên viên phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 1
3 Xí nghiệp BĐATHH Đông Bắc Bộ Chuyên viên phòng Tài chính kế toán 1 Thành phố Hải Phòng  
Chuyên viên phòng Kỹ thuật vật tư 1
Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ - lao động 1
Nhân viên lái xe 1
4 Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ Chuyên viên Phòng Kỹ thuật vật tư 1 Thành phố Vinh - Nghệ An  
Chuyên viên phòng Kế hoạch 1
5 Xí nghiệp Khảo sát BĐATHH miền Bắc Chuyên viên phòng Kế hoạch 1 Thành phố Hải Phòng  
Chuyên viên phòng Tổ chức hành chính 1

Xem chi tiết tại đâyLiên kết website