thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Tin tức

Thông báo tuyển dụng lao động CM-NV đợt 4 năm 2017


Tổng công ty BĐATHH miền Bắc thông báo tuyển dụng lao động CM-NV đợt 4 năm 2017 như sau:

STT

Đơn vị

Vị trí làm việc

Chỉ tiêu

Nơi làm việc

1

Khối Văn phòng Tổng công ty

Phòng Bảo đảm hàng hải

01

Hải Phòng

2

Xí nghiệp BĐATHH Đông Bắc Bộ

Phòng Tổ chức cán bộ lao động

01

Hải Phòng

3

BĐATHH Bắc Trung Bộ

Phòng Tổ chức cán bộ lao động

01

Vinh

4

Công ty BĐATHH Trung Bộ

Phòng Tổ chức cán bộ lao động

01

Đà Nẵng

5

Xí nghiệp Khảo sát BĐATHH miền Bắc

Phòng Tổ chức hành chính

01

Hải Phòng

Chi tiết xem tại đâyLiên kết website